Кафедра меңгерушісі/Заведующая кафедрой

Таубаева Шолпан Мүтәліпқызы

Таубаева Шолпан Мүтәліпқызы 2006 жылы Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университетін «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»  мамандығы бойынша оқуын бітірді. Сонымен қатар, «Экономика» мамандығы бойынша «бакалавр» квалификациясы бар.
2006-2011 жылдар аралығында «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ымында жұмыс атқарды. 2011 жылдан бастап, Қарағанды политехникалық колледжіне оқытушы болып қабылданды да, 2015 жылы бөлім меңгерушісі болып тағайындалып, қазіргі уақытқа дейін осы қызметін атқаруда.

Таубаева Шолпан Мүтәліпқызы 2006 году окончила Карагандинский государственный технический университет по специальности «Организация перевозок, движения эксплуатация транспорта». А также имеет квалификацию «бакалавр» по специальности «Экономика».
В период 2006-2012гг. работала в АО «НК «КТЖ». С 2011-2015гг. преподаватель кафедры «Железнодорожных дисциплин» КПТК, с 2015 г. заведующая кафедрой «Железнодорожных дисциплин».

 Кафедра құрамы/Состав кафедры

 

Аты-жөні/ФИО

Білімі/Обзазование

Білім беру саласындағы еңбік өтілі/Стаж работы в сфере образовании

Өндірістік өтіл/ Производственный стаж

1

Абдығалиева Саягүл Жаншанқызы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

10 жыл

-

2

Альжанова Жұлдыз Ерланқызы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

3 жыл

-

3

Айғожин Бекқожа Ешмағанбетұлы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

4 жыл

-

4

Атькен Ержан Атькенович

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

8 жыл

«Қазақмыс» АҚ-ымында 2 жыл, теміржол саласында

5

Ахмадиев Медет Тасболатұлы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

4 жыл

-

6

Беспаева Анель Мұхаметқалиқызы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

3 жыл

«ҚТЖ» ҰК» АҚ-мында 3 жыл

7

Дуашева Назгүл Ермекқызы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

22 жыл

-

8

Қарсақова Назигүл Жолайқызы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

4 жыл

-

9

Искаков Думан Сайлауханұлы

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

5 жыл

«ҚТЖ» ҰК» АҚ-мында

10

Умбетжанова Алия Тулкибаевна

Высшее/жоғары

ҚарМТУ/КарГТУ

6 жыл

«Казхром» АҚ-ымында, 4 жыл,  теміржол саласында

 Үйірмелік жұмыс/Кружковая работа

1. «Теміржол көлігінде қозғалысты басқару және ұйымдастыру» пәнінен үйірме, жауапты Атькен Е.А. Үйірменің қорытынды жұмысы: станция территориясындағы пойыздар қозғалысын басқаруында көмектесетін пульт-таблоның макеттік үлгісін жасап шығару.
Кружок по дисциплине «Организация и управление движения на ж/д транспорте», ответственный: Атькен Е.А. Резульат кружковой работы: сконструировать макет пульта-табло, рабочее место дежурного по станции.


2. «Тиеу және түсіру жұмыстарының механизациясы» пәнінен үйірме, жауапты Айғожин Б.Е. Үйірменің қорытынды жұмысы: Станцияда тиеу және түсіру жұмыстарын орындау кезінде қолданылатын әр түрлі механикаландырылған құралдардың макетін 3 өлшемді принтерді және әр түрлі сызбалық бағдарламаларды қолдану арқылы жасап шығару.
Кружок по дисциплине «Механизация погрузочной и разгрузочной работы», ответственный: Айғожин Б.Е. Резульат кружковой работы: сконструированы макеты погрузочно-разгрузочных механизированных устройств на станции, используя разные трехмерный программы и трехмерный принтер.

 Мамандық/Специальность

1203000 «Теміржол көлігінде тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»/1203000 «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте»
Мамандарды дайындау квалификациясы – техник./Квалификация подготовки специалистов – техник.
Оқу мерзімі/Нормативный срок обучения:
- 9 сыныптан кейін – 3 жыл, 10 ай;/на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев;
- 11сыныптан кейін – 2 жыл, 10 ай;/на базе 11-го класса – 2 года 10 месяцев.
Аталған мамандық технигі теміржол көлігінде қозғалысты ұйымдастырумен, көлік құралдарының қозғалысын модельдеп, жобалаумен, қазіргі менеджмент және маркетинг негізінде пайдалану жұмыстарын ұйымдастырудың процестері және заңдылықтарымен, логикалық принциптер негізінде көлік түрлерінің өзара әрекетін және тасымалдау жұмыстарын жетілдірумен байланысқан кешендік міндеттерді шешетін болады.
Техники специальности 1203000 – «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте» могут трудоустроится на магистральных пассажирских и грузопассажирских станциях, а так же на грузовых промышленных станциях. 

Жетістіктер/Достижения

Жетістіктер/Достижения

 

Атькен Е.А.

«Жүктік және коммерциялық жұмысты басқару және ұйымдастыру» пәнінен зертханалық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулық, 2015ж.

1

Айғожин Б.Е., Альжанова Ж.Е.

«Тиеу және түсіру жұмыстарының механизациясы» пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған нұсқаулық, 2015ж.

2

Атькен Е.А., Абдығалиева С.Ж., Қарсақова Н.Ж., Альжанова Ж.Е.

«Теміржол көлігінде қозғалысты басқару және ұйымдастыру» пәнінен курстық жобаны орындауға арналған нұсқаулық, 2015ж.

3

Қарсақова Н.Ж., Альжанова Ж.Е., Айғожин Ж.Е.

«Теміржол көлігінде қозғалысты басқару және ұйымдастыру» пәнінен жұмыс дәптері, 2014 ж.

4

Беспаева А.М.

«Пойыз қозғалысын интервалды реттеу жүйесі» пәнінен лекциялар жинағы, 2014ж.

5

Абдыгалиева С.Ж.

Біліктілікті арттыру туралы сертификат, 2014ж.

6

Умбетжанова А.Т.

Біліктілікті арттыру туралы сертификат, 2014 ж.

7

Искаков Д.С.

Біліктілікті арттыру туралы сертификат, 2014ж.

8

Абдыгалиева С.Ж.

Прошла полный курс обучения компьютерной грамотности в рамках Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан, 2014г.

9

Атькен Е.А.

Әдістемелік кеңестің шешімімен 2 біліктілік категориясы қорғалды. 2013ж.

10

Атькен Е.А.

Облыстық «Білім» журналында «Кәсіптік  техникалық білім берудің өзекті мәселелері» атты көлемді ғылыми зерттеу мақаласы жарияланды. 2013ж.

11

Атькен Е.А., Айғожин Б.Е.

Бөлімішілік «Жарық сәуле» газеті шығарылды. 2013ж.

12

Ахмадиев М.Т.

«Үздік ғылыми-зерттеу жұмысы» фестивалінде пәндік-кәсіптік номинациясында 3 орынға ие болғаны үшін марапатталады. 2013ж.

13

Ахмадиев М.Т.

Свидетельство о прохождении образовательной стажировки, 2013г.

14

Умбетжанова А.Т.

Похвальный лист за добросовестный труд в сфере образования, КПТК, 2014г.

15

Таубаева Ш.М.

Грамота за активную добросовестную работу, КПТК, 2012г.

 

 Ашық іс-шаралар/Открытые мероприятия

  • Жыл сайын өткізілетін ашық сабақтар және ашық кураторлық сабақтар, викториналар/Ежегодные открытые уроки и открытые кураторские уроки;
  • Қарағанды қаласының жанында орналасқан станцияларға экскурсиялар, олар: Қарағанды, Қарағанды-Сұрыптау, Жаңа-Қарағанды, Жаңаауыл, Қарағанөзек, Майқұдық, Радиоузел, Теміртау, Пришахтинск, Қарабас және т.б./Походы и экскурсии на станции расположенные вблизи города Караганды, такие как: Жанааул, Караганда-Пассажирская, Караганда-Сортировочная, Караганда-Новая, Майкудук, Радиоузел, Караганозек, Темиртау, Михайловка, Пришахтинск и т.д.
  • Астана қаласында орналасқан «Тұлпар-Тальго»» жолаушы пойызын құрастыратын зауытқа экскурсия/Экскурсия в завод сборки пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго», г. Астана;
  • KZ4a және KZ8a сериялы электровоздарын құрастыратын зауытқа экскурсия/Экскурсия в завод (АО «Локомотив құрастыру зауыты») сборки локомотивов серии KZ4a и KZ8a, г. Астана;
  • «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ының кадрларды дайындаудың оқу орталығына экскурсия/Экскурсия в учебный центр подготоки кадров АО «НК «КТЖ», г. Астана;
  • Астана қаласында орналасқан «Қамқор Локомотив» ЖШС-ігінің филиалы Астана локомотив жөндеу депосына экскурсия/Экскурсия в филиал ТОО «Қамқор Локомотив» Астанинское локомотиворемонтное депо, г. Астана;
  • Мерекелік іс-шаралар және шығармашылық кештер/Праздничные концерты, КВН;
  • Спорттық жарыстар және сайыстар/Спортивные мероприятия и турнир по мини-футболу среди групп отделения ОЖТ.

 

 

«Мамандық бойынша үздік» кәсіптік шеберлік сайысы/Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»


Ш.М.Таубаеваның ашық сабағы/Открытый урок Таубаевой Ш.М.

 

С.Ж.Абдығалиеваның ашық сабағы/Открытый урок Абдыгалиевой С.Ж.

Ж.Е.Альжанованың ашық сабағы/Открытый урок Альжановой Ж.Е.

 

«Мамандық кіріспе» сабағында/на занятии «Введение в специальность»


 

Болашақ мамандарға жұмысқа орналасу туралы кеңес беру отырысы/Обсуждение вопроса трудоустройтсва с выпускниками

Қарағанды локомотив жөндеу депосына таныстыру экскурсиясы/Экскурсия в локомотиворемонтное депо города Караганды

Теміржол қызметкері бұрмалы бағыттаманың басқарылуын түсіндіруде/Работник железнодорожного участка объясняет управление стрелочного перевода

Оқытушы Айғожин Б.Е. Қарағанды-Сұрыптау станциясында вагондық жылдамдық азайтқыштың құрылысын түсіндіру барысында/Преподаватель Айғожин Б.Е. объясняет конструкцию вагонного замедлителя на станции Караганда-Сортировочная

Зауыт қызметкері қысқаша түрде қауіпсіздік ережелерінің курсын өткізуде (Астана қаласындағы «Тұлпар-Тальго» жолаушы вагондарды құрастыру зауыты)/Сотрудник завода проводит краткый курс по технике безопасности (завод сборки пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго», г. Астана)

KZ8a электровозы Францияның Альстом компаниясының көмегімен құрастырылады (Астана қаласындағы KZ4a және KZ8a) сериялы электровозын құрастыру зауыты/Электровоз KZ8a разработан с французской компанией Альстом (завод сборки локомотивов серии KZ4a и KZ8a, г. Астана)

«Вагон рамасының құрылымдық бөліктері» теміржол макеті («ҚТЖ» ҰК» АҚ-ының кадрларды дайындаудың оқу орталығы)/Железнодорожный макет «Составные части рамы вагона» (Учебный центр подготоки кадров АО «НК «КТЖ», г. Астана)

Жолдық дефектоскоп жаттықтырушысы («ҚТЖ» ҰК» АҚ-ының кадрларды дайындаудың оқу орталығы)/Тренажер путевого дефектоскопа (Учебный центр подготоки кадров АО «НК «КТЖ», г. Астана)

Электровоз машинисттерін жаттықтырушысы(«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ының кадрларды дайындаудың оқу орталығы)/Тренажер для машиниста для электровоза (Учебный центр подготоки кадров АО «НК «КТЖ», г. Астана)

 

 Жобалық жұмыс/Проектная работа

1. Станция кезекшісінің жұмыс орны, пульт-таблоның қозғалыстық макеті; жауапты: Беспаева А.М./Рабочее место дежурного по станции, действующий макет пульт-табло; ответственная: Беспаева А.М.

2. «Жүктік және коммерциялық жұмысты басқару және ұйымдастыру» пәні бойынша 3 өлшемді оқулық; жауапты: Ахмадиев М.Т./3D учебное пособие по дисциплине «Организация и управление грузовой и коммерческой работы»; ответственный: Ахмадиев М.Т.
3. «Теміржол бағдаршамдары» стендін құрастыру; жауапты: Айғожин Б.Е./Изготовление стенда «Железнодорожные светофоры»; ответственный: Айғожин Б.Е.


4. «Тұлпар-Тальго»» жолаушы пойызына 3 өлшемді экскурсиялық видео-оқулық; жауапты: Ахмадиев М.Т./3D экскурсионный видео-проект пассажирского поезда «Тулпар-Тальго»; ответственный Ахмадиев М.Т.